KARPETVOORDEEL
Cillum sunt in nulla, dolor fugiat quis in veniam incididunt irure elit eiusmod. In dolore laboris nostrud, non fugiat, ad dolore et ea reprehenderit.
sinds 2004
© Karpetvoordeel 2015
kantoor Tentakkers 1 - 7933 RE Pesse magazijn: Zeppelinstraat 1 - 7903 BR Hoogeveen (afhalen alleen op afspraak te Hoogeveen of bij onze leverancier) KvK-inschrijfnummer: 04038368 (GEFA woninginrichting / Karpetvoordeel) BTW no: NL-076453753B01 Telefoon: 0617035590

Privacy verklaring voor Karpetvooordeel

Karpetvoordeel, gevestigd aan Tentakkers 1 7933 RE Pesse,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Onze webshop is geheel SSL beveiligd voor uw veiligheid geverifieerd door Let's Encrypt.

Contactgegevens:

https://www.karpetvoordeel.nl

Tentakkers 1

7933 RE Pesse

telefoon: 0617035590

G. van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van Karpetvoordeel

te bereiken via administratie@karpetvoordeel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karpetvoordeel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

administratie@karpetvoordeel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karpetvoordeel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Karpetvoordeel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Karpetvoordeel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten

die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Karpetvoordeel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karpetvoordeel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 36 maand > afwerking order / garantietijd

Personalia > 36 maand > afwerking order / garantietijd

Adres > 36 maand > afwerking order / garantietijd

faktuur > 7 jaar > 7 jaar bewaarplicht belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Karpetvoordeel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karpetvoordeel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit

kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account van de webshop. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid

of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

gespecificeerd verzoek naar administratie@karpetvoordeel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie

van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Karpetvoordeel

zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Karpetvoordeel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karpetvoordeel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via administratie@karpetvoordeel.nl

KARPETVOORDEEL
© Karpetvoordeel 2015

Privacy Statement voor Karpetvooordeel

Karpetvoordeel, gevestigd aan Tentakkers 1 7933 RE Pesse,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze webshop is geheel SSL beveiligd voor uw veiligheid geverifieerd

door Let's Encrypt.

Contactgegevens:

https://www.karpetvoordeel.nl

Tentakkers 1

7933 RE Pesse

telefoon: 0617035590

G. van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van

Karpetvoordeel

Hij is te bereiken via administratie@karpetvoordeel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karpetvoordeel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een

profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te

zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat

er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via

administratie@karpetvoordeel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

Karpetvoordeel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Karpetvoordeel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Karpetvoordeel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Karpetvoordeel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karpetvoordeel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende

(categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 36 maand > afwerking order / garantietijd

Personalia > 36 maand > afwerking order / garantietijd

Adres > 36 maand > afwerking order / garantietijd

faktuur > 7 jaar > 7 jaar bewaarplicht belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Karpetvoordeel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karpetvoordeel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is

een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website

en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren

werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen

wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor

cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw

account van de webshop. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u

bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op

gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over

de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

administratie@karpetvoordeel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te

sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Karpetvoordeel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier

weken, op uw verzoek reageren.

Karpetvoordeel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karpetvoordeel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via administratie@karpetvoordeel.nl